مشاوره و نظارت

مشاوره

مدیریت احداث یکی از مهمترین شرکت های مشاوره صنعتی در ایران است که تخصصهای مختلف مورد نیاز را برای ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای دارا می باشد.

در طول دو دهه گذشته کارفرمایان همواره از نتیجه همکاری با مدیریت احداث رضایت کامل داشته و معتقدند که سپردن پروژه های بزرگ و پیچیده صنعتی به این مشاور نه تنها از نظر کیفیت کار بلکه از نظر بودجه و زمان مورد نیاز نیز تصمیمی منطقی و شایسته است تجربه و شیوه کار در مدیریت احداث نه تنها اجرای پروژه را با استانداردهای جهانی ممکن ساخته، بلکه موجب کاهش ریسک های کارفرما شده و مانع از هدر رفتن منابع پروژه می گردد تأئیدیه ها و تقدیر نامه های کارفرمایان بهترین گواه کیفیت کار بوده که در بخش تقدیر نامه قابل رویت می باشد.

تماس با ما

دفترمرکزی:
تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان راشل کوری (خ27) پلاک 20

کدپستی:1514935111

تلفنهای تماس:

88887089 -21 -98+

88887088 - 21 -98+

88795428 -21 -98+ 

فکس:88794354-21-98+

پست الکترونیک: info@EMC.ir

تمامی حقوق برای مدیریت احداث محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت