برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

در بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مدیریت احداث سعی شده است با بهره گیری از جدیدترین روشها، خدمات مناسبی به کارفرمایان ارائه گردد.

رئوس مهم خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه که توسط تیم مجرب این شرکت انجام می پذیرد به شرح ذیل می باشند.

الف) برنامه ریزی پروژه
1) تدوین ساختار تجزیه کار پروژه (work Breakdown Structure)
2) تعیین اوزان فعالیت ها در سطوح مختلف
3) برآورد زمان انجام فعالیت ها
4) تهیه و تدوین برنامه زمانبندی کلان پروژه (Master Time Schedule)
5) تدوین برنامه زمانبندی عقد قرارداد ها
6) برآورد بوده کل طرح (به تفکیک فاز های مختلف پروژه / قرارداد ها)
7) ایجاد سیستم کنترل جامع پروژه جهت کنترل میزان پیشرفت برنامه
8) تلفیق و ایجاد هماهنگی بین برنامه های زمانبندی تفصیلی ارکان مختلف پروژه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه


ب) کنترل پیشرفت پروژه
1) تهیه گزارش پیشرفت های ماهانه، هفتگی و روزانه
2) فرم های گزارش برای مکاتبات بین کارفرما، مدیریت طرح، دستگاه نظارت و پیمانکار و جلسات مهم انجام شده و نتیجه پیگیری جلسات
3) شناسایی برای تاخیرات و پیشنهاد اقدامات اصلاحی جهت جبران تاخیرات ایجاد شده در پروژه و پیاده سازی راههای جبران
4) کنترل و گزارش وضعیت نیروی انسانی بخشهای مختلف 
5) تهیه نمودارها، جداول و گزارشات مصور جهت مدیران و جلسات مختلف

ج) صورت وضعیت ها و کنترل هزینه:

1) تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی
2) تهیه صورت وضعیت های اضافی کاری و تعدیل
3) تصحیح و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران
4) کنترل هزینه های پروژه و تهیه بودجه و CBS

د) تهیه لایحه تاخیرات و لایحه کلیم

تماس با ما

دفترمرکزی:
تهران  خیابان آفریقا بالاتر از بزرگ راه همت کوچه ناوک  پلاک 6

کدپستی:1518634531

تلفنهای تماس:

88208810 -21 -98+

88208812 -21 -98+

88208813 -21 -98+

88887087 - 21 -98+

88887088 -21 -98+ 

فکس:88777331-21-98+

پست الکترونیک: info@EMC.ir

تمامی حقوق برای مدیریت احداث محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت